20. listopadu 2013

Povinnost elektronických podání v oblasti DPH je zaváděna s účinností od 1. ledna 2014 ...

.... Plátci DPH mají nově povinnost činit podání (přihláška k registraci, daňová přiznání, hlášení a přílohy k daňovému přiznání) elektronicky. Tuto povinnost nemají fyzické osoby, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 miliónů Kč, pokud nemá zákonem stanovenou povinnost činit podání elektronicky.

 

Výjimka pro „malé“ podnikatele

Výjimku z povinnosti podávat předmětná podání elektronicky mají tzv. malí podnikatelé, tedy fyzické osoby s obratem do 6 milionů korun za předcházejících 12 kalendářních měsíců. Ovšem pokud jim nevznikla povinnost činit podání elektronicky z jiných důvodů, například se může jednat o režim přenesení daňové povinnosti.

ČeskyEnglish