CENÍK - ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÁ EVIDENCE A MZDY

Naše kalkulace ceny vychází z průměrného počtu měsíčně účtovaných položek (řádků), to je údaje, který je dostupný u všech běžně užívaných účetních softwárů. Tento počet se násobí sazbou za pořízení nebo kontrolu jedné položky a vzniklá částka se paušalizuje na měsíční období po dobu jednoho kalendářního roku. Za zpracování účetní závěrky, dokladových inventarizací, přiznání k dani z příjmů nebo daně silniční se účtuje částka ve výši jednoho měsíčního paušálu, přičemž minimální částka je u účetnictví 3.000 Kč a u daňové evidence 1.500 Kč.

popis  účetnictví daňová evidence
účetní položka pořízená a zaúčtovaná účetním 25 Kč 20 Kč
účetní položka pořízená klintem a zaúčtovaná účetním 5 Kč 5 Kč
ekonomický management (outsorcing) / hodina 250 Kč 250 Kč
ekonomické a účetní poradenství / hodina 350 Kč 350 Kč
zpracování mzdové agendy zaměstnance (do 3-ří zaměstnanců) 250 Kč 250 Kč
zpracování mzdové agendy zaměstnance (nad 4-ři zaměstnance) 200 Kč 200 Kč
zpracování DPP zaměstnance 150 Kč 150 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARCHIVACE DOKLADŮ

popis šanon / rok
do 12 šanonů / rok 50 Kč
13-24 šanonů / rok 45 Kč
nad 25 šanonů / rok 40 Kč

 

CENÍK - EKONOMICKÁ SPRÁVA BD a SVJ

Cena za kompletní ekonomickou správu obsahuje zpracování účetnictví,  ekonomické a účetní poradenství, roční vyúčtování služeb, kontrolu odběrů energií, stanovování a evidenci měsíčních záloh, evidenci osob a rozpisů plateb, evidenci neplatičů a rozesílání upomínek, vypracování roční zprávy o hospodaření domu a vyúčtování příjmů z pronájmu společných částí domu. Můžeme ale zpracovat také jen účetnictví nebo účetnictví a vyúčtování služeb. Záleží na konkrétních požadavcích představenstva (BD) nebo výboru (SVJ). Pavel Drda byl členem představenstva bytového družstva a nyní je předsedou společenství vlastníků a proto Vám můžeme nabídnout mnoho praktických rad a zkušeností.

základní varianty ekonomické správy do 9 jednotek 10-29 jdnotek nad 30 jednotek
kompletní ekonomická správa / jednotka 130 Kč 120 Kč 110 Kč
zpracování účetnictví a vyúčtování služeb / jednotka 110 Kč 100 Kč 90 Kč
zpracování účetnictví s příjmy ze společnych nebo nebytových prostor / jednotka 80 Kč 70 Kč 60 Kč
zpracování účetnictví bez příjmů ze společnych nebo nebytových prostor / jednotka 70 Kč 60 Kč 50 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČeskyEnglish