ÚČETNICTVÍ A MZDY

Firmám a podnikatelům nabízíme kompletní účetní servis včetně ekonomického a účetního poradenství se třemi základními variantami spolupráce. Každá z variant je vhodná pro jiný typ a velikost firmy s ohledem na počet dokladů, potřebu pracovat s aktuálními výstupy z účetnictví, či skutečnost, zda je firma plátcem DPH. Při poskytování našich služeb využíváme všech moderních technologií – internet, e-mail, vzdálený přístup, elektronické bankovnictví nebo možnost zasílání veškerých tiskových výstupů z účetnictví ve formátu „pdf“ nebo „xls“. V případě potřeby odkladu daňového přiznání nebo služeb daňového poradce spolupracujeme s daňovým poradcem Dr. Ing. Josefem Veselým Ph.D..

 

ZPŮSOBY ZPRACOVÁNÍ ÚČETNICTVÍ, DAŇOVÉ EVIDENCE A MEZD

A) zpracování účetnictví, daňové evidence a mezd v naší kanceláři upřednostní především ty firmy, které mají malý počet dokladů které vystavují ručně bez využití softwaru a nepožadují každodenní přehled o hospodaření firmy na základě výstupů z účetnictví. Doklady se zpracují v naší kanceláři na našem softwaru na základě dohody v předem určených intervalech a to měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Doklady si u klienta vyzvedneme.

B) zpracování účetnictví, daňové evidence a mezd částečně u klienta, částečně v naší kanceláři upřednostní především ty firmy, které vystavují některé druhy dokladů (pokladna nebo vydané faktury) ve své kanceláři. Účetnictví je dle dohody následně zpracováno buď u klienta nebo u nás. Při zpracování dokladů můžeme využít vzdálenou plochu nebo přenos dat. Doklady i data si u klienta vyzvedneme.

C) zpracování účetnictví, daňové evidence a mezd u klienta je vhodné především pro větší firmy nebo firmy které mají vlastní SW a mají zájem, aby doklady nebyly zpracovány mimo prostory firmy. Doklady se zpracují v kanceláři klienta na základě dohody v předem určených intervalech a to denně, týdně, měsíčně nebo čtvrtletně (outsourcing). V případě, že by měl klient zřízen přístup k datům přes vzdálenou plochu, je možné některé účetní operace provádět přímo z naší kanceláře (zpracování mezd, aj.).

D) on-line zpracování účetnictví, daňové evidence a mezd - rozsah služeb si můžete vybrat dle výše uvedených bodů A) nebo B) nebo C) přičemž využijete cloudu v chráněném datovém centru, a přistupovat k němu budete ze svého počítače, nebo tabletu pomocí vzdálené plochy. V té můžete nahlížet do svého účetnictví, může zadávat příkazy a pokladnu, vystavovat faktury nebo si vyjíždět základní přehledy.

 

ROZSAH NABÍZENÝCH SLUŽEB

 účetní, daňové a ekonomické poradenství 
zpracování účetnictví, daňové evidence a účetních závěrek 
 zpracování personalistiky a mezd včetně zajištění styku s úřady SP, ZP a FÚ a účast na kontrolách
 zpracování přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob, DPH a SD 
 zpracování základních vnitropodnikových předpisů pro oblast účetnictví 
 provádění nebo součinnost při fyzických i dokladových inventarizacích 
 kontroly a rekonstrukce účetnictví a mezd 
 zajištění služeb daňového poradce (více než 10 let spolupráce) 
 zajištění ověřování (auditu) účetní závěrky (více než 10 let spolupráce)

 

ARCHIVACE DOKLADŮ

Převzetí a zpracování dokumentů, sepsání seznamu
Archivace dokumentů po zákonem stanovenou dobu
Skartace dokumentů

 

POUŽÍVÁME SW

Pro zpracování účetnictví, daňové evidence, daňových přiznání, personalistiky a mezd používáme produkty společnosti Stormware na něž vlastníme licenci. Ekonomický systém POHODA je komplexní systém, který umožňuje zpracovávat daňovou evidenci i účetnictví. Jeho součástí jsou moduly fakturace, objednávky, sklady, mzdy, majetek, kniha jízd, adresář. Program má i bohaté funkce jako jsou export dat ve formátu "xls" nebo "pdf", elektonické bankovníctví, a další. Systém TAX pak umožňuje zpracování rúzných typů daňových přiznání - DPPO, DPFO, DS, DPH a další. 

ČeskyEnglish