23. srpna 2018

Společenství vlastníků má povinnost zveřejnit prohlášení vlastníka.

Povinost je uvedena v zákoně 89/2012 (NOZ), § 1220

(1) Změní-li se prohlášení, vyhotoví jeho úplné znění osoba odpovědná za správu domu a bez zbytečného odkladu je založí do sbírky listin u orgánu, u něhož je nemovitá věc zapsána ve veřejném seznamu; to platí i v případě, že jsou náležitosti prohlášení obsaženy ve smlouvě o výstavbě.

(2) Je-li osoba odpovědná za správu domu zapsána do veřejného rejstříku, založí bez zbytečného odkladu prohlášení v úplném znění i do sbírky listin u orgánu, který vede veřejný rejstřík.

Dle §1190 je osobou odpovědnou za správu domu a pozemku společenství vlastníků a má tak dle §1220 (2) povinnost prohlášení zveřejnit i do sbírky u orgánu, který vede veřejný rejstřík. A to bez zbytečného odkladu. O této povinnosti se mnoho nehovoří. Je to však jedna z povinností výboru, kterou by měl zajistit. Pokud tak neučiní, bude nejpozději při kontrole vyzván k doložení.

 

ČeskyEnglish