30. dubna 2015

Formát přílohy přiznání DPPO ...

Je-li pro účely podání datovou zprávou zveřejněn nejen formát a struktura daňového přiznání samotného, ale i formát a struktura jeho příloh, musí být i podání těchto příloh (jakožto součást podání) učiněno ve zveřejněném formátu a struktuře. V případě, že nebude tato povinnost ze strany poplatníka dodržena, Finanční správa jej vyzve k odstranění vad podání. Nebudou-li vady odstraněny, stává se podání neúčinným. Formát a struktura těchto podání, odesílaných správci daně prostřednictvím datové zprávy, je stanovena v § 72 odst. 3 daňového řádu a Pokynem Ministerstva financí D-349.

Viz. zpráva finanční správy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/novinky/2015/25-procent-pripadu-dosud-elektronicky-podanych-priznani-k-dani-z-prijmu-pravnickych-osob-je-vadnych-6066

ČeskyEnglish