11. července 2014

Bytová družstva a společenství vlatníků mají povinnost přizpůsobit své stanovy novým zákonům ...

Společenství vlastníků (SVJ) mají povinnost přizpůsobit své stanovy do 31.12.2016, respektive 1.1.2017 zákonu č. 89/2013 Sb., občaský zákoník, a doručit je rejstříkovému soudu.

Bytová družstva (BD) mají povinnost přizpůsobit své stanovy do 30.6.2014, respektive 1.7.2014 zákonu č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, a doručit je rejstříkovému soudu.

Pokud tak SVj nebo BD neučiní, rejstříkový soud je vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou lhůtu ke splnění této povinnosti. Uplyne-li dodatečná lhůta maně, soud na návrh SVJ nebo BD zruší a nařídí jeho likvidaci.

ČeskyEnglish